Je Ware Noorden Ontdekken: Een Lijst Met Waarden om Je Reis te Begeleiden

Deze uitgebreide lijst met waarden is een waardevol hulpmiddel bij psychedelica-ondersteunende coaching, vooral tijdens de cruciale fasen van voorbereiding en integratie. Psychedelische ervaringen openen vaak deuren naar diepgaande introspectie, waardoor het een uitgelezen moment is om je kernwaarden te verkennen en te verankeren.

Door te identificeren wat er echt toe doet, kun je de complexiteit van werk, leven en relaties vanuit een gecentreerde en authentieke plaats benaderen. Deze afstemming met je kernwaarden zorgt ervoor dat je beslissingen en acties in resonantie zijn met je ware zelf, wat je algehele welzijn en levenstevredenheid verbetert.

Of je nu op zoek bent naar duidelijkheid, transformatie of een diepgaander begrip van jezelf, deze lijst biedt een gestructureerd pad om die doelstellingen te bereiken.

Bij FLO Coaching gebruiken we deze lijst vaak als startpunt voor de coachingsessies, om onze cliƫnten beter te helpen begrijpen wat voor hen het meest centraal staat. Zie onderaan deze blog voor meer gedetailleerde instructies.

Lijst met Waardes

 1. Aanpassingsvermogen – Flexibiliteit bij het aanpassen aan nieuwe situaties.
 2. Aandacht voor detail – Nauwkeurigheid en aandacht voor detail.
 3. Aansprakelijkheid – Verantwoordelijkheid nemen voor acties en resultaten.
 4. Avontuur – Zoeken naar nieuwe ervaringen en uitdagingen.
 5. AltruĆÆsme – Onbaatzuchtige zorg voor het welzijn van anderen.
 6. Ambitie – Sterk verlangen naar succes of prestatie.
 7. Authenticiteit – Echt en trouw aan jezelf zijn.
 8. Autonomie – Onafhankelijkheid in gedachten en acties.
 9. Balans – Evenwicht in werk, leven en relaties.
 10. Behendigheid – Vaardigheid in een bepaalde activiteit.
 11. Behulpzaamheid – Anderen helpen zonder een tegenprestatie te verwachten.
 12. Beleefdheid – Goedheid en attentheid.
 13. Betrokkenheid – Toewijding aan een zaak of relatie.
 14. Bevlogenheid – Gepassioneerd enthousiasme voor een zaak.
 15. Bevrijding – Vrijheid van onderdrukkende beperkingen.
 16. Bezit – Tevredenheid met wat men heeft.
 17. Charitatief – Hulp en middelen geven aan anderen.
 18. Communicatie – Effectieve uitwisseling van informatie.
 19. Competentie – Vaardigheid en bekwaamheid in het uitvoeren van taken.
 20. Consistentie – Stabiliteit in acties en overtuigingen.
 21. Daadkracht – Vastberaden streven naar doelen.
 22. Democratie – Gelijke vertegenwoordiging en bestuur.
 23. Discipline – Zelfbeheersing en focus.
 24. Diversiteit – Waardering voor verschillende perspectieven.
 25. Duidelijkheid – Helderheid in gedachte en communicatie.
 26. Durf – Moed om risico’s te nemen en uitdagingen aan te gaan.
 27. EfficiĆ«ntie – Maximale output met minimale input.
 28. Eerlijkheid – Waarachtigheid en integriteit.
 29. Eerbied – Hoog respect en ethisch gedrag.
 30. Empathie – Begrip van de gevoelens van anderen.
 31. Erkenning – Dankbaarheid voor wat men heeft.
 32. Esthetiek – Waardering voor esthetiek en harmonie.
 33. Excellentie – Het overtreffen van gewone normen.
 34. Familie – Belang van verwantschap en familieleden.
 35. Flexibiliteit – Bereidheid om zich aan te passen en te veranderen.
 36. Focus – Concentratie op nuttigheid en resultaten.
 37. Geestelijke gezondheid – Fysieke en mentale welzijn.
 38. Geleerdheid – Nieuwe informatie of vaardigheden verwerven.
 39. Gemeenschap – Gedeelde verantwoordelijkheid en verbinding.
 40. Generositeit – Bereidheid om te geven en te delen.
 41. Gerechtigheid – Eerlijke en billijke behandeling.
 42. Gezag – Anderen naar een doel leiden.
 43. Groei – Persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 44. Harmonie – Balans en vrede in relaties.
 45. Hoogachting – Respect voor anderen en hun rechten.
 46. Hoop – Optimisme voor toekomstige resultaten.
 47. Humaan – Mededogen voor de worstelingen van anderen.
 48. Humor – Waardering voor lachen en komedie.
 49. Integriteit – Consistentie in moreel karakter.
 50. Intelligentie – Capaciteit voor leren en redeneren.
 51. IntuĆÆtie – Instinctief begrip of inzicht.
 52. Inzicht – Breed overzicht van kwesties.
 53. Inzet – Toewijding aan een taak of doel.
 54. Jeugdigheid – Levendigheid en energie.
 55. Kalmte – Kalm blijven onder stress.
 56. Kennis – Ophoping van feiten en vaardigheden.
 57. Kracht – Fysieke of emotionele robuustheid.
 58. Kwaliteit – Hoge standaard van iets.
 59. Liefde – Diepe emotionele gehechtheid.
 60. Loyaliteit – Trouw aan verplichtingen.
 61. Luisteren – Actieve betrokkenheid bij communicatie.
 62. Matiging – Vermijding van extremen.
 63. Meedogenloosheid – Empathie en zorg voor anderen.
 64. Moed – Angst onder ogen zien en risico’s nemen.
 65. Nalatenschap – Impact achtergelaten voor toekomstige generaties.
 66. Nauwkeurigheid – Nauwkeurigheid en aandacht voor detail.
 67. Onafhankelijkheid – Zelfredzaamheid en vrijheid.
 68. Ondernemingsgeest – Nieuwe oplossingen voor problemen.
 69. Onpartijdigheid – Rechtvaardige en onpartijdige behandeling.
 70. Ontspannenheid – Lichtvoetigheid en plezier.
 71. Openheid – Bereidheid om nieuwe ideeĆ«n te overwegen.
 72. Optimisme – Positieve kijk op het leven.
 73. Orde – Organisatie en structuur.
 74. Overvloed – Economisch gebruik van middelen.
 75. Passie – Intens enthousiasme of interesse.
 76. Privacy – Recht op persoonlijke ruimte en gegevens.
 77. Rechtvaardigheid – Eerlijke en billijke behandeling.
 78. Respect – Respect voor anderen en hun rechten.
 79. Risiconeming – Bereidheid om te gokken op onzekerheid.
 80. Samenwerking – Samenwerken aan gemeenschappelijke doelen.
 81. Schoonheid – Waardering voor schoonheid en esthetiek.
 82. Sensatie – Zoeken naar opwinding en avontuur.
 83. Simpelheid – Eenvoud en duidelijkheid in levensstijl.
 84. Spiritualiteit – Zoeken naar zin en doel in het leven.
 85. Stabiliteit – Bestendigheid en voorspelbaarheid in het leven.
 86. Status – Belang van sociale en professionele rang.
 87. Succes – Het bereiken van doelen en ambities.
 88. Teamwerk – Samenwerken in een groep om doelen te bereiken.
 89. Traditie – Waardering voor culturele en familiale gebruiken.
 90. Transparantie – Openheid en eerlijkheid in communicatie.
 91. Trouw – Toewijding aan een persoon of zaak.
 92. Uitdaging – Zoeken naar nieuwe problemen om op te lossen.
 93. Uitmuntendheid – Streven naar de hoogste kwaliteit.
 94. Uniciteit – Waardering voor individualiteit en diversiteit.
 95. Vastberadenheid – Doorzettingsvermogen bij het nastreven van doelen.
 96. Veiligheid – Bescherming tegen gevaar en risico’s.
 97. Verantwoordelijkheid – Aansprakelijkheid voor acties en beslissingen.
 98. Verbinding – Relaties en sociale interacties.
 99. Vertrouwen – Geloof in de betrouwbaarheid van anderen.
 100. Vindingrijkheid – Creatieve probleemoplossing.
 101. Vitaliteit – Energie en levenskracht.
 102. Vrijheid – Onafhankelijkheid en vrijheid van keuze.
 103. Vriendschap – Belang van sociale relaties.
 104. Waardering – Dankbaarheid en erkenning.
 105. Welvaart – MateriĆ«le en financiĆ«le overvloed.
 106. Wijsheid – Diep inzicht en begrip.
 107. Zelfbeheersing – Controle over impulsen en reacties.
 108. Zelfexpressie – Uiting geven aan individualiteit.
 109. Zelfontplooiing – Persoonlijke groei en ontwikkeling.
 110. Zelfrespect – Eigenwaarde en zelfbeeld.
 111. Zelfvertrouwen – Geloof in eigen capaciteiten.
 112. Zingeving – Zoeken naar betekenis en doel in het leven.

Hoe je de lijst met waarden kunt gebruiken

Het doel van deze waardenverkenning is niet alleen zelfontdekking, maar ook waardevol, doelgericht leven.

De meer dan 110 waarden in deze lijst kunnen dienen als een zinvol hulpmiddel voor zelfreflectie binnen een psychedelica-ondersteund coachingstraject. Hier zijn enkele tips om het meeste uit deze waardenverkenning te halen:

 • In voorbereidingssessies voor je psilocybine-ervaring, bekijk de lijst goed en identificeer 3-5 kernwaarden die diep bij je resoneren. Deze zullen focus bieden voor het instellen van je intenties.
 • Onderzoek hoe goed je huidige leven aansluit bij deze gekozen waarden op verschillende gebieden zoals werk, familie, vriendschappen, enz. Waar is er afstemming? Waar is er misafstemming?
 • Tijdens je psilocybine-sessie, voel je waarden door af te stemmen op je hart. Hoe worden deze waarden tastbaar in je visie op je beste leven?
 • In integratiesessies daarna, evalueer je gekozen waarden opnieuw. Voelen ze nog steeds goed, of zijn je prioriteiten verschoven?
 • Het belangrijkste is om concrete actiestappen te identificeren die je kunt nemen om je topwaarden beter te belichamen en ernaar te leven. Welke veranderingen kun je aanbrengen om je levensdoel af te stemmen op je waarden?

Het doel van deze waardenverkenning is niet alleen zelfontdekking, maar ook waardevol, doelgericht leven. Met psychedelica-ondersteunde coaching voor en na je ervaring, kun je je inzichten omzetten in positieve levensveranderingen die je diepste waarheden eren.

OVER FLORIS & LOTTE (FLO COACHING)

Lotte en Floris zijn de twee gidsen voor FLO Coaching. Wij combineren onze jarenlange coaching & therapie ervaring om mensen een (eerste) begeleide psychedelische trip te laten ervaren.

We richten ons op unieke wijze op voorbereiding en integratie om op lange termijn positieve veranderingen in geest en gedrag te bewerkstelligen.

Hulp wordt geboden door Max en Saar, al hebben onze honden nog niet geleerd om voor de blog te schrijven šŸ¾

GeRELATEerde BLOGS