Je Waarden Definiëren Met de Bull’s Eye Oefening

Voordat je aan een psychedelische ervaring begint, is het definiëren van je waarden en intenties cruciaal. De psychedelische staat is een versterkte staat van bewustzijn die unieke inzichten in jezelf en je waarden kan bieden. Om echter ten volle te profiteren van deze inzichten is voorbereidende zelfreflectie essentieel.

Daarom gebruiken we bij FLO Coaching vaak de Bull’s Eye waardeoefening als raamwerk voor pre-sessie coaching. De Bull’s Eye is een krachtige tool om je persoonlijke waarden te verduidelijken over de belangrijke levensgebieden werk, relaties, persoonlijke groei en vrije tijd. Door waarden in deze gebieden te definiëren krijg je een intentie en baken om eventuele inzichten tijdens je psychedelische sessie te navigeren.

Gebaseerd op Acceptance and Commitment Therapy (ACT), begint de oefening met een open reflectie over wat voor jou het belangrijkste is in deze vier domeinen. De instructies benadrukken je hart te volgen en je diepste verlangens te voelen voor hoe je wilt leven, relaties wilt hebben en wilt groeien. Dit bereidt je voor om in contact te komen met je kernwaarden. Vervolgens plot je op het dartbord van de Bull’s Eye hoe goed je momenteel leeft volgens deze waarden. Deze visuele representatie benadrukt de kloven tussen je ideale en huidige staat. Ten slotte identificeer je obstakels en verbind je je aan actiestappen om meer in lijn met je verduidelijkte waarden te leven.

Deel 1: De Bull’s Eye reflectie

De eerste stap van de Bull’s Eye oefening is reflecteren op je waarden in vier sleuteldomeinen: werk/opleiding, relaties, persoonlijke groei en vrije tijd. Overweeg de volgende aandachtspunten:

Werk/Opleiding: Hoe wil je zijn tegenover collega’s, werknemers en klanten? Hoe laat je jezelf zien op je werk als persoon?

Bijvoorbeeld: “Ik wil gezien worden als een doordachte, ondersteunende leider die mijn teamleden in staat stelt om hun vaardigheden te ontwikkelen.”

Relaties: Wat voor relaties wil je opbouwen? Hoe wil je in deze relaties zijn?

Bijvoorbeeld: “Ik streef ernaar een liefdevolle, attentieve partner te zijn die intimiteit activeert door open communicatie.”

Persoonlijke groei: Hoe wil je je ontwikkelen als mens? Wat is voor jou spiritueel belangrijk? Hoe wil je voor je gezondheid zorgen?

Bijvoorbeeld: “Ik streef ernaar om te blijven groeien naar mijn meest authentieke, expressieve zelf door middel van creativiteit, dienstbaarheid aan de gemeenschap en spirituele praktijken zoals yoga en meditatie.”

Vrije tijd: Hoe wil je ontspannen, plezier hebben en je passies volgen?

Bijvoorbeeld: “Ik wil tijd vrijmaken voor activiteiten die me intellectueel prikkelen zoals lezen, schrijven, cursussen volgen en kunst.”

Neem de tijd met deze reflectie totdat je je kernwaarden voor elk domein hebt verwoord. Schrijf ze op voor duidelijkheid.

Plot vervolgens waar je nu staat ten opzichte van deze waarden door een X te zetten in elk kwadrant van de Bull’s Eye. Zet je X dicht bij de bull’s eye als je je aangesloten voelt in dat levensgebied, of verder weg als je de verbinding met je waarde bent verloren.

Door je huidige aansluiting visueel weer te geven in de vier domeinen, zie je op welke gebieden je je wilt focussen.

Deel 2: Identificeer obstakels

Overweeg nu: wat houdt je tegen om te leven volgens je verduidelijkte waarden? Hoe erg houden deze obstakels je tegen?

Bijvoorbeeld, je kunt waarde hechten aan een betrokken partner zijn, maar het obstakel identificeren dat je vaak afgeleid en ongeïnteresseerd bent. Of je kunt waarde hechten aan een consistente meditatiepraktijk voor persoonlijke groei, maar gebrek aan motivatie en uitstelgedrag als obstakels zien.

Benoem de obstakels en beoordeel vervolgens hoezeer ze je tegenhouden om te leven naar je waarden, op een schaal van 1 (helemaal niet) tot 7 (volledig). Dit benadrukt de kloven waar je je op moet richten.

Deel 3: Actieplan volgens waarden

De laatste stap is je verbinden aan acties – kleine stappen die je regelmatig kunt zetten – om je X dichter bij de bull’s eye te krijgen voor elk domein. Bedenk realistische acties in lijn met je waarden die je in je dagelijkse of wekelijkse routine kunt integreren.

Bijvoorbeeld:

  • Relaties: Elke avond een gericht gesprek hebben om bij te praten met mijn partner
  • Persoonlijke groei: 10 minuten mediteren binnen een uur nadat ik wakker word, elke dag
  • Vrije tijd: Elke week een nieuwe recreatieve activiteit inplannen die mijn creativiteit stimuleert

Door je waarden te verduidelijken en je te verbinden aan voortdurende acties, ontwikkel je zelfbewustzijn en motivatie om je leven af te stemmen op wat er het meest toe doet. Dit legt de basis voor een krachtige psychedelische ervaring die gecentreerd is rond je unieke waarden.

In het volgende deel verkennen we hoe je deze waardehelderheid kunt meenemen in het opstellen van je intentie voor je psychedelische sessie.

Intenties stellen met waardehelderheid

Nu je je waarden hebt verduidelijkt via de Bull’s Eye oefening, heb je een ankerpunt om zinvolle intenties te stellen voor je psychedelische sessie.

Intenties helpen je focus richten, maar moeten verbonden zijn met je bredere levenswaarden en aspiraties. Anders is het makkelijk om verloren te raken in abstracte gedachten of gepieker tijdens een verruimde staat van bewustzijn. Je waarden zijn als wortels die de boom van je trip verankeren.

Enkele tips voor het stellen van waardegerichte intenties:

  • Lees je Bull’s Eye antwoorden opnieuw door voor je sessie om je weer in de waardenmindset te krijgen. Herinner je in welke kerngebieden je groei wilt zien.
  • Overweeg één of twee specifieke vragen om te onderzoeken gerelateerd aan de obstakels die je via de Bull’s Eye hebt geïdentificeerd. Bijvoorbeeld: “Hoe kan ik mezelf motiveren om consequent te mediteren?” “Hoe blijf ik aanwezig als ik verbind met mijn partner?”
  • Gebruik beknopte intentieverklaringen die teruggrijpen op je waardenwoorden. Bijvoorbeeld: “Ik ben voornemens inzichten te krijgen in hoe ik diepere intimiteit in mijn relaties kan opbouwen.” “Ik ben voornemens creatieve inspiratie te vinden die verbinding heeft met mijn doel.”
  • Spreek je intentieverklaringen hardop uit tegen je begeleiders en herinner jezelf eraan als je overgaat naar je psychedelische ruimte. Kom er op terug als je je tijdens je reis los voelt raken.

Door je te verankeren in je waarden bij het stellen van intenties, richt je de psychedelische ervaring op het vergroten van je zelfkennis in dienst van je hoogste aspiraties. In plaats van alleen maar een “trip” te hebben, zet je inzicht om in belichaamde groei.

Na je sessie wordt aanbevolen om terug te keren naar je Bull’s Eye voor integratie van inzichten. Coaching kan je ondersteunen bij het overbruggen van de kloof tussen je visie en je nieuwe kennis. Uiteindelijk is waarde-verkenning een levenslang proces van verduidelijking van hoe je een zinvol en verrijkend leven kunt leiden.

We hopen dat deze inleiding heeft verhelderd hoe fundamenteel waardenwerk je psychedelische reis kan sturen en verankeren. De Bull’s Eye reflectie is een eenvoudige maar diepgaande oefening om je te centreren. Wanneer dit gecombineerd wordt met het op waarden gebaseerd stellen van intenties, geeft het de perfecte opstap voor een duik in je innerlijke diepten.

OVER FLORIS & LOTTE (FLO COACHING)

Lotte en Floris zijn de twee gidsen voor FLO Coaching. Wij combineren onze jarenlange coaching & therapie ervaring om mensen een (eerste) begeleide psychedelische trip te laten ervaren.

We richten ons op unieke wijze op voorbereiding en integratie om op lange termijn positieve veranderingen in geest en gedrag te bewerkstelligen.

Hulp wordt geboden door Max en Saar, al hebben onze honden nog niet geleerd om voor de blog te schrijven 🐾

GeRELATEerde BLOGS