De 8 Ongekende Risico’s Na een Psychedelische Sessie

Psychedelica kunnen ongelooflijk helend zijn, maar brengen ook risico’s met zich mee. Terwijl je je voorbereidt op je eerste begeleide psychedelische sessie, is het essentieel om deze risico’s te begrijpen om ze te minimaliseren en de veiligste, meest betekenisvolle ervaring mogelijk te hebben.

In deze post wil ik de mogelijke kortetermijn- en langetermijnrisico’s die kunnen optreden na het nemen van psychedelica zoals psilocybine truffels verkennen. Mijn doel is niet om je bang te maken voor deze krachtige stoffen, maar om je te versterken met kennis zodat je ze verstandig kunt gebruiken.

Als een ervaren gids die mensen heeft ondersteund tijdens hun psychedelische reizen, heb ik gezien hoe goede voorbereiding en integratiepraktijken de kans op negatieve effecten drastisch verminderen. Ik zal ook enkele van die beste praktijken delen.

We zullen specifiek behandelen:

  • Kortetermijnrisico’s zoals moeilijke emoties, zintuiglijke veranderingen en het heropenen van psychologische wonden
  • Langetermijnrisico’s waaronder hallucinogeen aanhoudende perceptiestoornis (HPPD), psychose en dissociatie
  • Manieren om risico’s te minimaliseren door mindset, omgeving, dosering en integratie

Hoewel psychedelica niet zonder risico’s zijn, kunnen ze veilig en verantwoord worden gebruikt. Ik wil een realistisch perspectief bieden zodat je je geĆÆnformeerd en versterkt voelt bij je eerste sessie. Met wat vooruitdenken en zorg kun je het transformerende potentieel van psychedelica benutten en onderweg eventuele uitdagingen vakkundig navigeren.

Kortetermijnrisico’s na gebruik van psychedelica

1. Moeilijkheid bij het integreren van emoties & inzichten

Een van de meest voorkomende risico’s in de uren en dagen na een psychedelische sessie is moeilijkheid bij het integreren van de intense emoties en inzichten die je hebt ervaren. De ervaring kan zalig en diepgaand zijn geweest, maar daarna voel je je overweldigd of verward bij het proberen alles te begrijpen.

Het hebben van een integratieplan is essentieel – of het nu gaat om praten met je gids, schrijven in een dagboek om emoties te verwerken, inzichten bespreken met een vriend of jezelf creatief uitdrukken. Zonder integratie kun je je opgeschud voelen of niet in staat zijn de psychedelische ervaring in je dagelijks leven te gronden.

Zie ook ons artikel over wat te doen de dag na een psychedelische sessie.

2. Het opnieuw ervaren van perceptuele veranderingen

Ongeveer 9% van de mensen ervaart in de dagen na het innemen van psychedelica enige perceptuele veranderingen. Je kunt visuele vervormingen, knipperende lichten of veranderingen in je zintuigen van geluid, smaak of geur opmerken. Dit zijn normale nawerkingen die meestal binnen enkele dagen of weken verdwijnen.

3. Het heropenen van psychologische wonden

Er is ook een risico dat oude psychologische wonden opnieuw worden geopend tijdens de psychedelische ervaring. Als je een geschiedenis hebt van trauma, angst, depressie of andere geestelijke gezondheidsproblemen, kunnen die problemen naar boven komen als onderdeel van de innerlijke verkenning. Dit kan op de lange termijn helend zijn als je de emoties met ondersteuning verwerkt. Maar op korte termijn kan het ontwrichtend zijn en kwetsbaar aanvoelen. Het hebben van een therapeut (buiten de coachingrelatie) of een ondersteuningssysteem achteraf is essentieel.

Hoewel oncomfortabel, zijn deze kortetermijnrisico’s beheersbaar. Ze van tevoren kennen helpt je om ze gracieus te hanteren als ze zich voordoen en de hulp te krijgen die je nodig hebt. Met enige zorg rond integratie lost eventuele distress meestal op.

Langetermijnrisico’s na gebruik van psychedelica

Hoewel minder gebruikelijk, zijn er enkele langdurige risico’s waar je na het nemen van psychedelica rekening mee moet houden.

4. Hallucinogeen aanhoudende perceptiestoornis

Een daarvan is hallucinogeen aanhoudende perceptiestoornis (HPPD), waarbij visuele veranderingen weken of maanden aanhouden na het gebruik van psychedelica. Dit omvat het zien van halo’s, sporen of vervormingen rond objecten. HPPD is waarschijnlijker bij hogere doses, maar kan ook optreden na een enkel gebruik. Symptomen verdwijnen vaak na verloop van tijd maar kunnen verontrustend zijn.

5. Door drugs geĆÆnduceerde psychose

Een ander zeldzaam maar ernstig risico is door drugs geĆÆnduceerde psychose. Mensen met onderliggende geestelijke gezondheidsproblemen zoals schizofrenie zijn mogelijk kwetsbaarder. Hoewel psychedelica op zichzelf geen psychose veroorzaken, kunnen ze episodes bij daarvoor gevoelige personen uitlokken. Tekenen zoals waanideeĆ«n, paranoia of het verliezen van contact met de realiteit na een psychedelische sessie moeten direct medisch worden aangepakt.

6. Dissociatie van zelf & realiteit

Sommigen ervaren ook dissociatie na het gebruik van psychedelica, waarbij ze zich losgekoppeld voelen van zichzelf of de realiteit. Dit kan het moeilijk maken om normaal te functioneren. Grondingstechnieken zoals meditatie, tijd in de natuur, lichaamsbeweging en verbinding met anderen kunnen helpen tegen dissociatie. Maar als het aanhoudt, wordt professionele ondersteuning geadviseerd.

7. Verergering van geestelijke gezondheidsproblemen

Bovendien riskeren psychedelica het verergeren van reeds bestaande geestelijke gezondheidsproblemen zoals angst, depressie en OCD. Hoewel sommigen verlichting vinden door therapeutisch gebruik van psychedelica, melden anderen verhoogde symptomen achteraf. Een studie over de medische toepassing vond dat psychedelische behandelingen zelden (10%) leidden tot verergering van symptomen versus tweederde in de wachtlijstconditie. Het wordt aanbevolen om eerst met lagere doses te werken als je een geschiedenis van geestesziekte hebt.

Hoewel niet gegarandeerd, stelt het bewust zijn van deze langetermijnrisico’s je in staat om dienovereenkomstig te plannen en hulp te krijgen indien nodig. De meeste mensen die verantwoord psychedelica gebruiken, zullen geen blijvende negatieve effecten ervaren. Maar het is beter om de risico’s te kennen en de juiste ondersteuningssystemen op hun plaats te hebben.

8. Potentieel voor misbruik

Hoewel veel psychedelica traditioneel niet als verslavend worden beschouwd, is er een potentieel voor misbruik of overmatig gebruik. Sommige individuen kunnen worden aangetrokken door de diepgaande ervaringen die deze stoffen bieden, en ze gebruiken als een ontsnapping in plaats van een hulpmiddel voor introspectie en groei. Zonder de juiste reflectie en integratie kan het voortdurend najagen van deze euforische toestanden leiden tot gewoontevorming. Dit vermindert de transformerende voordelen van de stof en verhoogt de psychologische risico’s. Bovendien kan frequent gebruik leiden tot tolerantie, wat sommigen ertoe aanzet hogere doses te consumeren, waardoor het risico op negatieve reacties verder toeneemt.

Om je te beschermen tegen dit potentieel voor misbruik, is het raadzaam om psychedelische ervaringen te spreiden en voldoende tijd te laten voor persoonlijke groei en integratie tussen de sessies. Voortdurende zelfeducatie over de gekozen stof, de effecten ervan en de bijbehorende risico’s is van het grootste belang.

Als er een groeiende drang is om psychedelica te gebruiken, is het essentieel om te reflecteren op de onderliggende motivaties en, indien nodig, begeleiding te zoeken van deskundige professionals of steungroepen. De intentie en het respect waarmee men deze krachtige stoffen benadert, kunnen het verschil maken om ervoor te zorgen dat hun voordelen worden benut terwijl de risico’s worden geminimaliseerd.

Manieren om risico’s te minimaliseren

Hoewel psychedelica risico’s met zich meebrengen, zijn er manieren om de kans op negatieve effecten te verminderen en de veiligste sessie mogelijk te hebben:

  • Instelling en omgeving – Wees in een comfortabele, vertrouwde omgeving met mensen die je vertrouwt. Ga niet trippen in een instabiele emotionele toestand.
  • Heb een ervaren gids – Deze kan je veiligheid in de gaten houden, je door uitdagingen praten en achteraf helpen met integratie.
  • Begin met lage tot gematigde doses – Werk langzaam omhoog om vertrouwd te raken. Doe het in het begin niet te veel.
  • Meng psychedelica niet met andere drugs of medicijnen – Interacties kunnen onvoorspelbaarheid en bijwerkingen verhogen.
  • Integreer achteraf – Reflecteer op je inzichten door praktijken zoals schrijven in een dagboek, kunst en praten met anderen. Zoek therapie als dat nodig is.
  • Zoek professionele hulp als de distress aanhoudt – Als je blijft worstelen nadat de acute effecten voorbij zijn, aarzel dan niet om ondersteuning te zoeken.

Met kennis, intentie en de juiste begeleiding kun je de voordelen van psychedelica maximaliseren en negatieve reacties minimaliseren. Hoewel er risico’s bestaan, kun je deze krachtige stoffen weloverwogen gebruiken.

Benader psychedelica niet roekeloos, maar geef ze de eerbied die ze verdienen. Met kennis, intentie en de juiste begeleiding ben je in staat om deze stoffen veilig te verkennen en hun transformerende potentieel te benutten. Ik wens je het allerbeste op je psychedelische reis!

OVER FLORIS & LOTTE (FLO COACHING)

Lotte en Floris zijn de twee gidsen voor FLO Coaching. Wij combineren onze jarenlange coaching & therapie ervaring om mensen een (eerste) begeleide psychedelische trip te laten ervaren.

We richten ons op unieke wijze op voorbereiding en integratie om op lange termijn positieve veranderingen in geest en gedrag te bewerkstelligen.

Hulp wordt geboden door Max en Saar, al hebben onze honden nog niet geleerd om voor de blog te schrijven šŸ¾

GeRELATEerde BLOGS