Ik Nam Een Heroïsche Dosis LSD en Verloor Mezelf Volledig (Geschreven Door Een Psychonaut)

Ik Nam Een Heroïsche Dosis LSD en Verloor Mezelf Volledig (Geschreven Door Een Psychonaut)

Een van de meest diepgaande en intrigerende effecten van psychedelica is de ervaring van ego-oplossing (ego dissolution). Als iemand die vele malen psychedelische staten heeft doorlopen, ben ik [Floris] nog steeds nederig vanwege de manier waarop deze substanties tijdelijk ons gevoel van een individueel zelf of identiteit te hebben kunnen oplossen.

Ego-oplossing/ontbinding houdt een aangetast gevoel van zelf of “ego” in. De grenzen tussen jou en je omgeving lijken te vervagen, en je voelt jezelf niet langer hetzelfde afgebakende, gescheiden identiteit te hebben. Je gedachten, emoties en waarnemingen voelen minder gebonden aan enig hardnekkig concept van “ik”.

Dit gevoel van eenheid met mensen, objecten en de wereld om je heen wordt ook wel oceaan-gebondenheid (oceanic boundlesness) genoemd. Je normale gevoel van een ego of afzonderlijk zelf te hebben lijkt te verdwijnen, vervangen door een stromende staat van eenheid. Deze oplossing van het ego wordt beschouwd als een sleutelkenmerk van de psychedelische ervaring.

Hier zal ik mijn eigen avonturen beschrijven, dwars door deze mystieke ego-vrije staten. Hoewel de ervaring soms onrustig kan zijn, kweekt ze ook blijvende veranderingen in zelfbewustzijn en wereldbeeld. Reis met me mee door het innerlijke terrein van ego-oplossing.

Mijn Ervaring met Ego-Oplossing

Mijn eerste levendige herinnering aan ego-oplossing gebeurde tijdens een LSD-trip in mijn vroege twintiger jaren. Toen de substantie effect kreeg, was het eerste teken een verhoogd bewustzijn van zintuigen – kleuren werden helderder en geluiden weergalmender. Al snel begonnen de grenzen tussen mezelf en mijn omgeving te vervagen.

Toen ik naar een schilderij aan de muur keek, observeerde ik het kunstwerk niet gewoon – ik voelde me ondergedompeld en opgenomen in de draaiende kleuren. Mijn gevoel van een subjectief, losstaand gezichtspunt loste op. Het schilderij en ik voelden innig verbonden.

In het komende uur intensiveerden deze gevoelens. De afbakening tussen externe objecten en innerlijke gedachten vervaagde terwijl ik rondkeek in de kamer. Ik voelde mezelf geen gelokaliseerd bewustzijn te zijn, residerend achter mijn ogen of zelfs binnen mijn fysieke lichaam.

Alles ontstond binnen een grensloos bewustzijn waarvan ik me realiseerde identiek aan te zijn. Mijn gevoel van individuele identiteit verdampte als een druppel die in de oceaan oplost.

Met deze oplossing kwam een immens gevoel van eenheid – ik voelde me diep verbonden met mijn vrienden, met de natuur, zelfs met levenloze objecten. Mijn emoties voelden ook gedecentraliseerd – vreugde, verdriet, nieuwsgierigheid leken overal tegelijk op te komen, niet gelokaliseerd in een “ik”.

Soms leek het alsof mijn ego volledig was vernietigd. Er was geen enkele gescheidenheid – alles was een glinsterende mozaïek van energie en bewustzijn. Het idee zelf van wat het betekent om een zelf of entiteit te zijn voelde glipperig en amorf.

Ik merkte dat ik deze staat niet kon beschrijven met woorden. Hoe kon ik vasthouden aan een voorbijgaande gedachte wanneer mijn notie van een individuele denker was verdwenen? Toch voelde ik me bewust – stil observerend naar het ontvouwende schouwspel van fenomenen die opkwamen in het bewustzijn zelf.

Toen de ervaring verdiepte, waren er momenten dat ik me ongegrond en niet-verankerd voelde. Mijn ego-grenzen losten op, dus ik miste een vertrouwde structuur en stabiliteit.

Maar ik probeerde deze oplossing van het zelf tegemoet te treden met openheid in plaats van vastklampen. Telkens ik weerstand bood tegen het gevoel of het veilige “ik” zocht, ontstond er spanning. Overgave aan het proces bracht kalmte terug.

Er waren flitsen van mystiek ontzag – het transcenderen van het zelf voelde bevrijdend, expansief. Zonder de beperkingen van mijn individuele identiteit leek alles mogelijk. Ik voelde diepe compassie met anderen, minder beoordeeld door kunstmatige scheiding.

Maar dit perspectief behouden bleek onmogelijk. Toen de drug uitwerkte, her-emergeerden de grenzen van het zelf langzaam. Ik begon me weer een gelokaliseerd bewustzijn te voelen, mijn lichaam bewonend.

Mijn gevoel unieke gedachten, emoties en voorkeuren te hebben keerde terug. De verenigende staat kon niet oneindig behouden blijven zodra het ego zich her-cohereerde. Toch kwam ik hernieuwd tevoorschijn, met een nederig perspectief.

De Nawerking van Ego-Oplossing

In de dagen en weken na de ego-oplossing merkte ik subtiele maar betekenisvolle veranderingen in mijn zelfbeeld en wereldbeeld. Hoewel mijn vertrouwde identiteitsgevoel terugkeerde, was mijn perspectief verruimd.

Ik zag mijn discrete individuele zelf niet langer meer als absoluut. Nu ik de vloeibaarheid van het bewustzijn uit eerste hand had ervaren, kon ik zelfheid beter accepteren als een tijdelijk construct.

Dit staat grotere empathie toe, en minder vastklampen aan persoonlijke agenda’s of overtuigingen. Nu ik zag hoe bewustzijn zich manifesteert als ons allen, voelde ik me meer verantwoordelijk voor ons collectieve welzijn.

Mijn kijk werd kosmischer maar tegelijkertijd meer geaard. De scheiding tussen zelf en wereld ging minder definitief aanvoelen. Handelingen gericht op het bevoordelen van anderen bevoordeelden jezelf, en vice versa.

Natuurlijk bouwde het ego uiteindelijk zijn scheidingsmuren weer op. Maar het daadwerkelijk ervaren inzicht in ons gedeelde bewustzijn bleef helpen die barrières opnieuw af te breken.

Mijn identiteit voelde minder rigide gedefinieerd. Gedrag en overtuigingen te strak gebonden aan ego-verheerlijking maakten geen zin meer. Ik betwijfelde alles wat niet gericht was op eenheid.

De ervaring toonde me dat we veel meer zijn dan dit vluchtige individuele zelf. Toch blijft dit besef volledig belichamen een eeuwige uitdaging.

Hoewel ego-oplossing zowel verlichtend als onrustig kan zijn, biedt een ervaren tripbuddy of coach geaarde begeleiding. Hun kalmerende aanwezigheid en perspectief helpt je uitdagende momenten veilig te navigeren wanneer je vertrouwde ego-grenzen oplossen. In plaats van weerstand te bieden, kun je je overgeven, wetende dat je ondersteuning hebt om deze mystieke inzichten nadien te integreren.

Met moed en intentie bieden psychedelica glimpen van zelfheid vrij van beperking. Door gemeenschap met dit grensloze bewustzijn vinden we genezing en vernieuwd perspectief om terug mee te nemen naar de wereld. Het is essentieel om met één been gegrond te blijven in de alledaagse realiteit terwijl je deze transcendente staten verkent, om de reis ten volle te benutten.

OVER FLORIS & LOTTE (FLO COACHING)

Lotte en Floris zijn de twee gidsen voor FLO Coaching. Wij combineren onze jarenlange coaching & therapie ervaring om mensen een (eerste) begeleide psychedelische trip te laten ervaren.

We richten ons op unieke wijze op voorbereiding en integratie om op lange termijn positieve veranderingen in geest en gedrag te bewerkstelligen.

Hulp wordt geboden door Max en Saar, al hebben onze honden nog niet geleerd om voor de blog te schrijven 🐾

GeRELATEerde BLOGS