Een Commentaar op de Gedragscode van de Guild of Guides

Als coachingspraktijk die deel uitmaakt van de Guild of Guides (van Nederland), is het van essentieel belang om de gedragscode te volgen die in samenwerking is opgesteld. Op deze manier worden coaches zoals wij gehouden aan een standaard die een veilige en comfortabele ervaring garandeert voor mensen die naar ons komen voor coaching, ondersteund door psychedelica.

Hier is ons commentaar op de gedragscode van de Guild of Guides Code of Conduct om de regels te verduidelijken en ons perspectief te geven op enkele van de gedachten erachter.

Veiligheid van deelnemers

 1. Begeleiders voeren een uitputtende lichamelijke en geestelijke gezondheidsscreening van deelnemers uit en zorgen ervoor dat hun cliĆ«nten adequate ondersteuning krijgen vĆ³Ć³r, tijdens en na een psychedelische ervaring.
  • Na ons eerste kennismakingsgesprek sturen we je onze intakevragenlijst. Deze vragenlijst gaat over veel mentale en fysieke gezondheidsaspecten en informeert deelnemers over bekende contra-indicaties. Dit is een logische stap en een die we weten dat de meeste psychedelische coaches gebruiken. In de meeste gevallen is het een vragenlijst die van de gids/begeleider komt, hoewel sommige praktijken in de Verenigde Staten deze stap hebben uitbesteed aan een derde partij.
 2. Begeleiders informeren deelnemers en cliĆ«nten over de risico’s en voordelen van het ondernemen van een psychedelische ervaring en bieden inzicht in hun eigen capaciteiten en beperkingen. Ze werken met schriftelijke informed consent. Begeleiders geven geen medisch advies.
  • Dit beschrijft de volgende stap die volgt op de intakevragenlijst, die mogelijk al deels is besproken in het kennismakingsgesprek. Als gids/coach zijn we ons zeer bewust van onze beperkingen en dat we niet werken binnen het medische systeem (en ons dus onthouden van het geven van medisch advies).
 3. Begeleiders zijn verantwoordelijk voor de instelling, handhaving en controle van passende grenzen binnen de begeleider-cliƫntrelatie. Ze zijn zich bewust van machtsdynamiek en ongelijkheid, gaan geen seksuele en romantische relaties aan, noch op enige ongepast uitbuitende manier. Ze zetten cliƫnten nooit onder druk om een psychedelische stof te nemen en respecteren hun autonomie. Begeleiders staan deelnemers of cliƫnten in principe niet toe de aangewezen ruimte te verlaten tijdens de effecten van de stof, zonder overleg met en toestemming van de begeleider.
  • De machtsdynamiek die in het spel is bij nuchter coachen leidt al tot ingewikkelde relaties in sommige coachingsrelaties. Dit wordt alleen maar versterkt door het gebruik van psychedelica. Dit maakt het belangrijk om dingen als aanraking (bijv. hand vasthouden, op schouder tikken) voorafgaand aan de coachingssessie te bespreken. Naar onze ervaring, en we hopen dat dit voor andere coaches hetzelfde is, zal dit de enige vorm van intieme aanraking zijn (naast een hartelijke knuffel als je weggaat).
 4. Begeleiders zorgen ervoor dat persoonlijke informatie over de cliƫnt veilig wordt opgeslagen, in overeenstemming met de wet, en nooit met iemand anders wordt gedeeld zonder voorafgaande toestemming. Begeleiders kunnen persoonlijke informatie van cliƫnten onder bepaalde voorwaarden delen met andere leden van de gilde. Begeleiders garanderen privacy en vertrouwelijkheid voor, tijdens en na retraites.
  • We zullen je informatie niet delen met andere partijen. Tijdens gesprekken met andere gidsen/coaches bespreken we zaken zonder identificerende persoonlijke details. Wij geloven dat het Ć©Ć©n-op-Ć©Ć©n coachingskader dat wij toepassen nog meer privacy garandeert dan tijdens retraites met meerdere mensen. Getuigenissen met identificerende informatie worden alleen gedeeld als iemand hiermee instemt.
 5. Begeleiders bieden cliĆ«nten passende en betrouwbare voorbereiding, integratie en nazorg voor een psychedelische ervaring. Ze nemen contact op met relevante professionals, collega’s of derden als ze de benodigde ondersteuning niet kunnen bieden.
  • Deze vijfde richtlijn sluit aan bij de tweede over het niet zelf kunnen bieden van medische zorg. Indien nodig weten we naar wie we moeten verwijzen (Lotte heeft meer dan 9 jaar in de geestelijke gezondheidszorg gewerkt).
 6. Begeleiders oefenen zorgvuldige zorg uit bij het aanraken van cliƫnten en stellen grenzen aan hun gebruik van aanraking, op basis van hun professionele capaciteiten en beperkingen. Ze raken nooit op enigerlei seksuele wijze aan.
  • Zoals besproken bij de derde richtlijn is er geen aanraking buiten wat van tevoren is besproken.
 7. Begeleiders hebben een machtspositie ten opzichte van de deelnemers en zijn zich bewust van deze machtsverhouding en de verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt. Ze bekeren niet en leggen hun eigen wereldbeeld niet op.
  • Dit is een richtlijn die ons nauw aan het hart ligt. Ieder individu komt binnen met een ander wereldbeeld, dat sterk kan verschillen van dat van ons. We respecteren dat dus en fungeren voor klanten als klankbord, niet als autoriteiten die ‘alles weten’.
 8. Begeleiders hebben een klachtenprocedure ingesteld en kunnen contact opnemen met/verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon in dienst van de Guild of Guides NL.
  • Je hebt de mogelijkheid om een ā€‹ā€‹klacht in te dienen als er iets mis is gegaan tijdens het coachingstraject. Als we het niet eens worden, kun je je klacht indienen bij de Guild of Guides.
 9. Begeleiders delen alleen getuigenissen ā€“ mondeling, schriftelijk, video, audio, en met elk niveau van anonimiteit ā€“ onder strikte voorwaarden en met schriftelijke informed consent.
  • Aan het einde van het coachingstraject vragen we je om een getuigenis. Je bent vrij om er een achter te laten als je dat wenst. We zullen het delen op de manier waarop jij je prettig voelt (met/zonder foto/video/naam). Je bent ook vrij om de door jou gegeven getuigenis in te trekken of je naam te laten verwijderen.
 10. Begeleiders stellen limieten en/of voorwaarden aan het ontvangen van donaties en fooien, vergoedingen, en het aangaan van zakelijke relaties of doorlopende diensten, tijdens en na een psychedelische ervaring.
  • Dit is minder een punt hier in Nederland, maar het is niet ongebruikelijk dat retraites in de VS om donaties vragen direct nadat de sessie heeft plaatsgevonden (d.w.z. wanneer je niet volledig terug op aarde bent). Dit is uiteraard misbruik maken van de machtsdynamiek waar we het in punt zeven over hadden. We bespreken de prijs altijd van tevoren en zijn duidelijk over wat ons toekomstige aanbod is (nog een coachingstraject dat je op z’n vroegst zes maanden later kunt doen).
 11. Begeleiders informeren cliƫnten over hun verantwoordelijkheden voor, tijdens en na een psychedelische ervaring. Ze raden af grote levensveranderingen door te voeren in de twee maanden na een psychedelische ervaring.
  • Een psychedelica-ondersteunde sessie met een begeleider is iets dat je inzichten kan geven waar je een leven lang op voort kunt bouwen. Tegelijkertijd kunnen deze inzichten destabiliserend zijn als ze te snel worden geĆÆmplementeerd of zonder acht te slaan op de gevolgen. Daarom raden we je aan om de week na de coaching geen levensveranderingen door te voeren. De twee maanden is iets waar we het misschien enigszins oneens mee zijn, maar ik denk dat dit neerkomt op hoe je ‘groot’ interpreteert; als je zegt dat je van 0x naar 3x per week naar de sportschool gaat, geloven wij dat dit best een grote verandering is, en zijn we blij als je dit in de tweede week doet. We raden uiteraard af om veranderingen als baan wisselen, relaties verbreken, etc. door te voeren in de eerste twee maanden.
 12. Begeleiders zijn voorzichtig om hun cliƫnten te beschermen tegen COVID-19 en begeleiden cliƫnten niet online door psychedelische ervaringen.
  • Het eerste deel van deze richtlijn is een beetje outdated, maar zoals je misschien begrijpt, nemen we de veiligheid van onze cliĆ«nten serieus en zullen we geen sessies houden als we zelf niet lekker zijn. Dit betekent ook dat een psychedelica-ondersteunde sessie altijd in levende lijve is.

De gedragscode van de Guild of Guides dient als fundamentele pijler voor onze coachingspraktijk, waarbij de veiligheid, privacy en het welzijn van elke deelnemer voorop staan in onze dienstverlening. Deze uitgebreide code stelt niet alleen de standaard voor psychedelica-ondersteunde coaching, maar benadrukt ook het belang van vertrouwen, transparantie en respect in de begeleider-cliƫntrelatie.

Terwijl we de diepe en transformerende wereld van psychedelica verkennen, is het van essentieel belang een duidelijk ethisch kompas te hebben dat ons handelen stuurt. Wij zijn diep toegewijd aan het naleven van deze principes en moedigen alle deelnemers aan zich vertrouwd te maken met deze richtlijnen. Door dit te doen kunnen we een ondersteunende omgeving creƫren waarin diepgaande inzichten en persoonlijke groei kunnen gedijen, terwijl we de hoogste normen van zorg en professionaliteit garanderen.

Morgen analyseren we de ‘Guide Requirements‘.

OVER FLORIS & LOTTE (FLO COACHING)

Lotte en Floris zijn de twee gidsen voor FLO Coaching. Wij combineren onze jarenlange coaching & therapie ervaring om mensen een (eerste) begeleide psychedelische trip te laten ervaren.

We richten ons op unieke wijze op voorbereiding en integratie om op lange termijn positieve veranderingen in geest en gedrag te bewerkstelligen.

Hulp wordt geboden door Max en Saar, al hebben onze honden nog niet geleerd om voor de blog te schrijven šŸ¾

GeRELATEerde BLOGS