Een Commentaar op de Gedragscode van de Guild of Guides – Gids Vereisten

Als coachingspraktijk die deel uitmaakt van de Guild of Guides (van Nederland), is het van essentieel belang om de gedragscode te volgen die in samenwerking is opgesteld. Op deze manier worden coaches zoals wij gehouden aan een standaard die een veilige en comfortabele ervaring garandeert voor mensen die naar ons komen voor coaching, ondersteund door psychedelica.

Hier is ons commentaar op de gedragscode van de Guild of Guides – guide vereisten sectie – om de regels te verduidelijken en ons perspectief te geven op enkele van de gedachten erachter.

Bekijk ook onze vorige blog over de ‘Veiligheid van deelnemers‘ sectie.

Vereisten voor begeleiders

 1. Begeleiders hebben uitgebreide persoonlijke ervaring met veranderde bewustzijnstoestanden.
  • Heeft een psychedelisch therapeut zelf ervaring nodig met veranderde bewustzijnstoestanden? De meeste argumenten vallen aan de kant van ja. Het stelt hen in staat het ‘landschap’ te ‘kennen’. En zo beter deelnemers die voor begeleiding komen te helpen. Toch zijn de meeste coachingvaardigheden algemene vaardigheden die niets met psychedelica te maken hebben. Wij hebben uitgebreide ervaring met psychedelica, met meer dan 100 sessies. Toch zouden we niet gekant zijn tegen iemand binnen het ‘reguliere’ zorgsysteem om patiĆ«nten te helpen als ze geen psychedelische ervaring zelf konden hebben (bijv. om medische redenen).
 2. Begeleiders zijn goed geĆÆnformeerd overcontra-indicaties voor psychedelische ervaringen en zijn zich bewust van interacties tussen stoffen/medicijnen/supplementen. Ze zijn bekend met het brede scala aan effecten die psychedelische stoffen kunnen veroorzaken en begrijpen hoe ze de verschillende ervaringen moeten herkennen en ermee omgaan die cliĆ«nten tijdens hun reis kunnen doormaken, inclusief uitdagende ervaringen.
  • Deze paragraaf belicht twee verschillende aspecten, die afzonderlijk behandeld kunnen worden. Ten eerste zouden we als begeleiders basale kennis moeten hebben over interacties met andere drugs. Tegelijkertijd kunnen we niet de rol van arts op ons nemen (we hebben nu eenmaal niet die ervaring). Meestal is het het gemakkelijkst om geen cliĆ«nten te accepteren die momenteel medicatie gebruiken. Wij begrijpen dat sommige begeleiders hier enigszins van mening over kunnen verschillen, hoewel wij mensen die medicatie gebruiken alleen zouden helpen als we weten dat ze een zorgverlener zien die op de hoogte is van het voorgenomen psychedelische gebruik en hun patiĆ«nt hierbij kan helpen.
  • Ten tweede zouden we ons bewust moeten zijn van de uitdagende ervaringen die men met psychedelica kan hebben, en de dagen en weken erna. Dit is iets wat we vroeg en vaak communiceren met cliĆ«nten die voor coaching komen (deels om het roze gekleurde perspectief dat in de media is gevormd tegen te gaan).
 3. Begeleiders streven naar inclusie en uitdagen van vooroordelen.
  • Wij discrimineren niet, simpel gezegd.
 4. Begeleiders hebben goede noodprotocollen opgesteld om geestelijke, spirituele en lichamelijke gezondheidscrises voor, tijdens en na ervaringen te begeleiden.
  • Vanwege bijna een decennium werken in de zorg (Lotte), weten we hoe we moeten doorverwijzen. Mettertijd hopen we volledig uitgeschreven noodprotocollen te kunnen delen met andere begeleiders.
 5. Begeleiders kennen hun eigen beperkingen en vermijden werken met cliƫnten voor wie de begeleider geen compassie heeft of bij wie het aan de benodigde vaardigheden en ervaring ontbreekt om hen te ondersteunen.
  • Het kennismakingsgesprek met deelnemers is een moment waarop we de persoon achter de vraag kunnen leren kennen. Een coachingstraject is misschien niet het juiste voor hen, en voor ons om hen te begeleiden.
 6. Begeleiders tonen goede zelfzorg en investeren in hun eigen mentale, fysieke en spirituele welzijn en hygiƫne.
  • Zowel Lotte als Floris hebben een regelmatige mentale en fysieke gezondheidspraktijk. Sinds een paar maanden is dit aanzienlijk makkelijker geworden door uit de stad te verhuizen en veel tijd in onze tuin door te brengen.
 7. Begeleiders doen geen onjuiste of overdreven claims over psychedelica in hun reclame. Begeleiders zijn oprecht en open over wat ze wel en niet kunnen bieden op het gebied van therapie en kwalificaties en scheppen duidelijkheid rond de intenties van een sessie of retraite. Begeleiders richten zich niet actief op kwetsbare of wanhopige groepen en individuen.
  • Psychedelica zijn geen panacee, we kennen de transformerende aard van psychedelica, maar respecteren ook de beperkingen en risico’s inherent aan het gebruik ervan.
 8. Begeleiders tonen grote integriteit en bewustzijn rondom claims en zijn voorzichtig als ze praten over persoonlijke overtuigingen. Ze spreken realistisch over de aard van transformatie. Begeleiders streven ernaar en handelen om schadelijke dynamiek die kan ontstaan rond (charismatische) leiders, machtposities en verhoogde beĆÆnvloedbaarheid onder invloed van psychedelische stoffen te vermijden.
  • Wij zijn begeleiders, niets meer dan dat. De persoon die voor de sessie komt is degene die de leiding heeft, wij (slechts) brengen onze eigen kennis in om hen de meest optimale ervaring te geven voor de situatie.
 9. Begeleiders die in Nederland opereren hebben begrip van en houden zich aan de Nederlandse wetten, gebruiken en de verschillende regels die op hen en hun werk van toepassing kunnen zijn.
  • Op dit moment zijn psilocybine-bevattende paddo’s de enige legale optie in Nederland. Andere ‘onderzoekschemicaliĆ«n’ die men kan bemachtigen zijn ‘niet voor menselijke consumptie’ en het is een gebied waar we uit de buurt blijven. We bieden ook geen therapie aan, we bieden coaching. We geloven dat dit twee gebieden zijn waarover we heel duidelijk moeten zijn.
 10. Begeleiders hebben een basisbegrip van machtsdynamiek en therapeutische processen, zelfs als ze niet als therapeuten zijn opgeleid. Begeleiders verbinden zich tot voortdurende training en scholing, participeren in (collegiale) supervisie en/of mentorschap.
  • We komen beiden uit enigszins verschillende perspectieven naar dit werk. Floris leert veel over coachen, terwijl Lotte dieper duikt in de aspecten van psychedelica waar ze nog niet zo bekend mee is. We geloven dat training een van de beste investeringen is die je kunt doen, en naast elkaar plannen we supervisiesessies en mentorschapsrelaties met anderen in de sector.
 11. Begeleiders overschrijden nooit een verhouding van 4:1 deelnemers per begeleider bij groepservaringen en 2:1 cliƫnten per begeleider in een privƩsessie.
  • We begeleiden momenteel alleen 1:1 sessies.
 12. Externe begeleiders, derden en vrijwilligers die onder verantwoordelijkheid van een begeleider of organisatie werken, onderschrijven ook deze gedragscode.
  • We werken momenteel niet samen met vrijwilligers, externe begeleiders en derden.

De gedragscode van de Guild of Guides biedt een ethisch kader voor psychedelische begeleiders in Nederland. Als leden streven we ernaar deze normen te handhaven om veilige, meelevende en transformerende ervaringen voor onze cliƫnten te garanderen. Hoewel de meningen over sommige details kunnen verschillen, resoneren de kernprincipes van integriteit, inclusiviteit, scholing, realistische claims en toewijding aan het welzijn van deelnemers diep met onze eigen waarden als begeleiders.

We verbinden ons ertoe het serieuze en heilige karakter van deze ervaringen te eren door onze rol zorgvuldig, nederig en eerbiedig te benaderen. Ons doel is om met aanwezigheid naast deelnemers te lopen en hen toe te rusten met vaardigheden om hun reizen op een krachtige manier te integreren. Door te reflecteren op deze richtlijnen en onszelf ter verantwoording te roepen, hopen we bij te dragen aan het verantwoordelijk opkomen van psychedelica-ondersteunde praktijken die individuen en de samenleving ten goede komen.

Het pad vooruit zal geduld, wijsheid en voortdurende dialoog vereisen terwijl we samen onbekend terrein verkennen.

OVER FLORIS & LOTTE (FLO COACHING)

Lotte en Floris zijn de twee gidsen voor FLO Coaching. Wij combineren onze jarenlange coaching & therapie ervaring om mensen een (eerste) begeleide psychedelische trip te laten ervaren.

We richten ons op unieke wijze op voorbereiding en integratie om op lange termijn positieve veranderingen in geest en gedrag te bewerkstelligen.

Hulp wordt geboden door Max en Saar, al hebben onze honden nog niet geleerd om voor de blog te schrijven šŸ¾

GeRELATEerde BLOGS